Skadeformulär till Alandia Transportförsäkrings kunder

 

Vänligen fyll i så mycket information som möjligt. Det är inte nödvändigt att ge kompletta uppgifter, men desto mer information vi får, desto snabbare kan vi hantera ert ärende.

 

Alla värden samt kravets storlek anges exkl moms.

 

De fält som har markerats med asterisk är obligatoriska fält och är nödvändiga att fylla i.

 

Skadeanmälan kompletteras med;

 

- Faktura för hela försändelsen.

- Fotografier
- Frakthandlingar (konossement eller fraktsedel)
- Vid större skador besiktningsrapport eller annan dokumentation som styrker skadans omfattning.
- Kopia av den skriftliga reklamationen till transportören.

 

Kompletterande dokumentation kan bifogas i formuläret nedan alternativt skickas, faxas eller mailas till:

 

Krogius Scandinavia

BOX 111 15

404 23 Göteborg

 

Fax: 031-69 70 59

 

Mail: alandia.sweden[at]krogius.com

 

För mer information se även instruktionerna på Alandia Transportförsäkrings hemsida.

 

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna på telefon, 010-10 20 500.

 

 

For Claim Notification in English, press here.
 

 

Försäkringstagare:

Information om godset och transporten:

Händelse:*

Reklamationen:

Har reklamerats på fraktsedeln vid mottagande?*

  

OBSERVERA att formuläret är begränsat till max 20MB per fil / max 100MB totalt. 
 

Vänligen bifoga kompletterande handlingar i formuläret ovan, alternativt komplettera till oss via post, fax: 031-69 70 59 eller mail: alandia.sweden[at]krogius.com.